Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 

Temadag om kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster

DNNK, Region Midtjylland og C2CCC inviterer til temadag om kystforvaltning og klimatilpasning langs de danske kyster onsdag den 9. december 2020 fra kl. 9 - 18:30. Se invitationen her.

I løbet af dagen skal vi se nærmere på, hvad der rør sig af projekter og nye tendenser inden for klimatilpasning langs vores kyster. Derudover skal vi sammen med kommuner og Kystdirektoratet evaluere på overdragelsen af kystforvaltningsmyndigheden.

Arrangementet afholdes på Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, 8900 Randers, men det vil også være muligt at tilmelde sig og deltage online.

Se program for dagen her.

Tilmeld dig her.

Sidste tilmeldingsfrist er onsdag den 2. december 2020 kl. 12.00.  

Har du spørgsmål til dagen kan du kontakte Christian Billund Dehlbæk, christian.dehlbaek@ru.rm.dk

 
 

Sæt kryds i kalenderen til partnerskabsmøde

Næste partnerskabsmøde bliver afholdt torsdag og fredag den 4. og 5. marts 2021. Vi ser corona-situtationen an i forhold til, om partnerskabsmødet bliver afholdt i fysisk eller virtuel form.  
 
 
 
 
Billedet til højre er fra det første virtuelle partnerskabsmøde d. 29. oktober 2020
Fra det første virtuelle partnerskabsmøde d. 29. oktober 2020
 
 

Videomøde for økonomiansvarlige i C2C CC

 
Niels Balling holder videomøde for alle økonomiansvarlige i C2C CC
 
Afholdes mandag den 16. november kl. 10.00 - 11.00
 
Dagsorden:  
 
1. Opfølgning på budget for fase 3
 
2. Status på niveau 2 revision - PKF Littlejohn, London
 
3. Estimat for totale projektomkostninger
 
4. Projektregnskab
 
5. Brug af MidtRum
 
6. Eventuelt
 
 
Videomøde via Cisco-skærm:

Møderumsadresse: 203422@rooms.rm.dk
Pinkode:         73823
 
 
 

God Morgen med DNNK

Inden sommerferien afholdt DNNK fire morgenwebinarer om klimatilpasning med titlen "God Morgen med DNNK". Fik du ikke set webinarerne ligger de stadig på DNNKs hjemmeside her. Disse morgenwebinarer følges der op på fra slutningen af november. De tre første webinarer er:

  1. Webinar om Vandrensning den 27. november 2020. Læs mere og tilmeld dig her.
  2. Webinar om Stormflodssikring af Hvidovre og København den 10. december 2020. Læs mere og tilmeld dig her.
  3. Webinar om Kystplanlæggeren den 7. januar 2021. Læs mere og tilmeld dig her.
 
 

Virtuelt møde i styregruppen for C2C CC

 
I styregruppen har vi afholdt et godt møde omkring fremdriften i projektet. Den virtuelle form har bibragt, at vi nemmere kan have input fra konsortiets deltagere, der træder ind og ud af mødet. Styregruppen er meget optaget af, hvordan det går i projekterne, og vi havde en ekstern præsentation af Gudenåen, hvor samarbejdet, omkring at finde fælles helhedsorienterede løsninger, blev lagt frem. Yderligere var Theis Raaschou Andersen på med "Short Scientific Missions" - en model til via små forskningsspring at undersøge relevante problemstillinger. Et rigtig godt møde hvor der blev efterspurgt flere cases. Så vi rækker ud i den kommende tid for at få jeres cases med på møderne. 
 
 

Høringssvar til lov forslag om spildevands -forsyningsselskabers klimatilpasning

DNNK og C2C CC har indgivet høringssvar til Udkast til bekendtgørelser som følger af lovforslag om spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v. 
 
DNNK og C2C CC kommer med indsigelser til følgende fokusområder:
 
1. Effektiviseringskrav vil bremse klimatilpasningen
 
2. Udfordringer med indfrielse af krav fastsat i kommunal planlægning
 
3. Manglende stillingtagen til udfordringer med stigende terrænnær grundvand
 
4. Udeladelse af ikke markedsbaserede merværdier
 
 
 
 

Vejledning til MidtRum

 
Til orientering så skal eksterne brugere se vejledninger på følgende link: https://www.rm.dk/om-os/midtrum/