Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 

Pressemeddelelse

Nyt værktøj hjælper med den rette klimasikring
NIRAS skal udvikle et nyt, webbaseret værktøj, der tager højde for de samfundsøkonomiske konsekvenser af skybrudssikring. Formålet er at vurdere, hvor og til hvilket niveau det bedst kan betale sig at skybrudssikre. Værktøjet udvikles i samarbejde med kommuner og forsyninger i Region Midtjylland.
 
Store vandmængder i Gudenåen. Foto Rune Borre-Jensen

Store vandmængder i Gudenåen. Foto: Rune Borre-Jensen

Læs mere og få adgang til yderligere informationer: https://www.c2ccc.eu/nyheder/nyt-varktoj-hjalper-med-den-rette-klimasikring/
 
Der afholdes opstartsmøde om værktøjet for partnerskabet bag C2C CC i morgen den 4. marts 2021, kl. 13.00 til 15.10.
 
 

National DK2020-konference

Klima i fællesskab
 
18. marts 2021 i tidsrummet 9.00 - 12.30
 
Deltagelse er gratis
 
DK2020 sekretariatet har glædet sig til at invitere til national konference i DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark
 
Overskriften for konferencen er ’Klima i fællesskab’. Vi sætter nemlig fokus på nogle af de tværgående aktiviteter i udarbejdelsen af en DK2020-klimahandlingsplan – inddragelse af nøgleaktører, synergier og merværdier samt politisk forankring. Der vil både være international inspiration, viden fra København Universitet, perspektiver fra en borgmester og erfaringer fra en række DK2020-pilotkommuner, der har fået nyttig viden, som kan hjælpe de nye DK2020-kommuner.  
 
Program for dagen hentes her. Konferencen holdes virtuelt.
 
Tilmelding sker via link i programmet senest mandag den 15. marts 2021.  
 

Klimatilpasningsuddannelse fra Teknologisk Institut

Næste kursus i Taastrup starter 6. april 2021
Næste kursus i Aarhus starter 4. maj 2021
 
Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand. Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af regnvand med dette 6-dages forløb med fokus på design og dimensionering. Med uddannelsen får du opdateret din værktøjskasse med både traditionelle og alternative løsninger til klimatilpasningsløsninger og får en forståelse for, hvornår de forskellige løsninger er relevante og hvordan de bedst spiller sammen.

Du får blandt andet:

  • Detaljeret viden om løsninger til klimatilpasning.
  • Viden om opbygning og dimensionering af LAR-anlæg, herunder opbygning af serieforbundne LAR-anlæg
  • Drift og vedligehold ved forskellige løsninger
  • Viden om skybrudssikring af bygninger
  • Bredt netværk inden for forskellige fagområder af klimatilpasning

Deltagerprofil

Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, anlægsgartnere, arkitekter og landskabsarkitekter mv., der arbejder med klimatilpasning. Det er ikke en forudsætning at have kendskab til området.
 
Læs mere og tilmeld dig her
 
 

Materialer fra C2C CC lægges ud på hjemmesiden

C12 og helhedsplanen for Gudenåen er nu så langt fremme, at der nu bliver lagt forskellige materialer ud på C2C CC hjemmesiden, hvor borgere og andre interesserede kan gå ind og følge med. De første materialer der er lagt ud er DHI´s rapport over Gudenåmodellen og en demo-version af varslingsmodellen her.
 
Vi kan kun opfordre alle andre i partnerskabet til at gøre det samme. Sekretariatet hjælper gerne til. Det er muligt vi lige skal have et mere logisk sted at lægge materialet, så det i sted følger de enkelte projekter. Alt dette skal vi nok hjælpe med.
 
Husk på "Connective Negotiations" kloge ord om fælles "Fact finding". Det giver værdi.