Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 
Danmark er lige så stille begyndt at åbne mere op og det betyder også at fysiske møder nu er tættere på. Derfor har C2C CC inviteret til fysisk partnerskabsmøde i slutningen af august, hvor vi bl.a. skal rundt og se nogle af delprojekterne. Læs hele invitationen længere nede i nyhedsbrevet, hvor du også finder flere andre spændende arrangementer. 
 
 

Status på udvikling af samfundsøkonomisk screeningsværktøj

 
Med bistand fra rådgivningsfirmaet NIRAS udvikles der i regi af C2C CC et webbaseret screeningsværktøj til samfundsøkonomiske beregninger, som skaber et solidt fundament for planlægning af serviceniveauer for vand på terræn i henhold til en ny lovgivning på området. NIRAS har sammen med Horsens Kommune i C14 taget hul på opgaven, og værktøjet færdigudvikles og udbredes i dette udviklingsprojektet til de 22 kommuner i partnerskabet. Værktøjet udvikles i NIRAS’s web-gis værktøj Kortinfo som Region Midtjylland stiller til fri anvendelse for kommuner og spildevandsselskaber i 2 år.
 
Med projektet leveres en screeningskortlægning af samfundsøkonomiske nøgletal og hensigtsmæssige serviceniveauer for alle vandoplande i de 22 kommuner og der udvikles et modul i Kortinfo, som muliggør at kommuner og selskaber kan interagere dynamisk med beregningslagene ved at ændre i input og derved evaluere resultater ”on-the-fly”. Som eksempel kan der foretages justeringer i skadesparametre, tiltagsomkostninger (konkrete tiltag) og udstrækninger af vandoplande. 
 
Værktøjet udvikles i en arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter fra otte kommuner og forsyninger og testes færdigt i maj. Primo september overdrages værktøjet til kommunerne og forsyningerne i partnerskabet C2CCC til fri anvendelse i 2 år.  
 
For yderligere info kontaktes:  
Henrik Vest Sørensen, C2C CC, hevese@rm.dk, 40400285
Jan Jeppesen, NIRAS, janj@niras.dk, 27153727
 
 
 
 
 

Samlet anbefaling til anvendelse af klimascenerier i risikokort i DK2020

 
KL, DMI, MST, Hjørring Kommune og Region Midtjylland er gået sammen i arbejdet med en anbefaling om, hvilke klimascenarier der skal arbejdes med i DK2020 i forbindelse med udarbejdelsen af risikokort.
 
I CAPF for DK2020 er det anbefalet, at man kun regner på et klimascenarie frem til 2050, hvilket vi ikke mener er en dækkende tidshorisont for planlægning af klimatilpasning. De fleste anlæg der skal etableres i klimatilpasningsmæssig sammenhæng skal kunne holde længere end til 2050, hvorfor vi anbefaler, at CAPF holder sig til DMI's anbefalinger og beregner helt frem til år 2100. Anbefalingerne udsender KL i løbet af få dage. Som opfølgning på anbefalingerne arrangeres fire webinarer, som har til formål at vise hvordan man kan bruge de fire værktøjer HIP, KAMP, Kystplanlæggeren og Klimaatlas til udarbejdelsen af risikokort.
 
Webinarerne planlægges afholdt i ugerne 21-23 2021 og der udsendes materiale herom snarest.
 
 

Årsberetning for DNNK

DNNK er Det National Netværk vedr. Klimatilpasning. Det er en forening, der blev skabt i februar 2020. Den 19. maj 2021 afholdes ordinær generalforsamling. Du er velkommen, hvis du er medlem. Læs mere om generalforsamlingen her

Måske du endnu kan nå at blive medlem. Tjek det på deres hjemmeside www.dnnk.dk.

Der er nu god mulighed for at se, hvad udbyttet af medlemskab kan være, idet der nu foreligger en årsberetning for 2020. Det er foreningens første leveår. Det er lidt imponerende, hvor mange spændende og forskelligartede aktiviteter der har været gennemført på trods af Corona restriktioner. Du kan læse hele årsberetningen her
 
 
 
 
 
 

Invitationer

C2C CC partnerskabsmøde august 2021

 
Dato: 26. til 27. august 2021
 
Sted: Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
 
C2C CC inviterer til fysisk partnerskabsmøde. 

Et mere detaljeret program forventes klart inden sommerferien, men vi skal blandt andet rundt og se projekterne i den østlige del af Jylland. 

Hold dig opdateret på C2C CC's hjemmeside her

OBS: Du skal selv booke værelse, hvis du ønsker overnatning. Vi har reserveret et begrænset antal værelser på Scandic Bygholm Park, som du har mulighed for at booke. Så husk at være ude i god tid. 

MasterClass udviklingsworkshop (for alle)

 
Dato: 3. juni 2021 kl. 09.00 - 16.00
 
Sted: Hvis det er muligt, så afvikles kursusdagen som et miks af fysisk og online fremmøde.
 
Kom til udviklingsworkshop, hvor Aalborg Universitet introducerer
aktørlandskaber som et kortlægningsværktøj, der kan styrke forhandling om værdiskabelser i igangværende dialoger i klimatilpasningsprojekter. MasterClassen er en del af Short Scientific Mission. 
 
Der er planlagt en afsluttende workshop for denne Short Scientific Mission d. 4. november 2021, hvor alle er velkomne til at få præsenteret erfaringerne med at anvende tilgangen med aktørlandskaber i igangværende udviklings- og dialogprocesser i de deltagene kommuner og forsyninger.
 
Et mere detaljeret program bliver udsendt i løbet af maj.
 
Læs mere her og tilmeld dig senest d. 24. maj 2021 til Maj-Britt Quitzau på quitzau@plan.aau.dk
 
 
 
 
 
 
 

Online statusmøde for samfundsøkonomisk screeningsværktøj

 
Dato: 4. juni 2021 kl. 09.00 -11.00
 
C2C CC partnerskabet er inviteret til online statusmøde for screeningsværktøj til samfundsøkonomiske analyser og fastsættelse af serviceniveauer for vand på terræn, hvor første version af værktøjet præsenteres for alle kommuner og forsyninger i partnerskabet. 
 
Der bliver sendt en kalender invitation afsted snarest, så sæt gerne kryds i kalenderen. 
 

SCALGO: Understand simulation results with Modelspaces

Webinar d. 26. maj kl. 13.00 - 14.00 
 
Deltag gratis i webinaret (afholdes på engelsk) og hør gæsteindlæg af Bo Klinkvort Kempel fra Envidan præsenterer hvordan Modelspaces anvendes i Aarhus og få en trin-for-trin introduktion til at komme igang. 
 
 
Vil du have mere inspiration kan du altid besøge SCALGO's webinararkiv
 
 

Folkemødet 2021

Dato: 17. - 19. juni 2021
 
Folkemødet 2021 bliver en spændende hybrid mellem et skalerbart fysisk Folkemøde i Allinge og digitale events, hvor publikum kan følge med og deltage i debatterne hjemmefra. Selvom rammerne for det fysiske arrangement i Allinge fortsat afventer myndighedernes udmelding, er der allerede nu en række aktiviteter, der er på plads.
 
 

Vil du bringe nogle nyheder?

Så er du meget velkommen.

Send din nyhed og gerne en lille teaser tekst til coast.to.coast@ru.rm.dk. Så bringer vi nyheden i det kommende nyhedsbrev, hvis sekretariatet finder den relevant for vores læsere.