Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 
Man fornemmer godt, at vi alle har travlt. Der er bestemt noget at rive i, når det gælder klimatilpasning. I farten må vi ikke glemme at bruge hinanden konstruktivt og at holde os opdateret på ny viden og gode erfaringer.
 
Der er så mange relevante kurser og workshops for tiden, som du kan overveje at deltage i. Et enkelt fysisk møde, er kommet i kalenderen, men ellers har det virtuelle møde virkelig fundet sin form. Det er et vigtigt udkomme af Covid-19.
 
 

Invitationer

En klima- og energineutral vandsektor - inspiration til indrapporteringen
 
Dato: 12. februar 2021, 11.30 - 12.30
Sted: Virtuelt
Deltagelse er gratis
 
Tilmelding her
 
Arbejdet med at blive klima- og energineutral er nu godt i gang, og overalt i landet arbejder drikke- og spildevandselskaber på højtryk med at indberette ambitionerne til Miljøstyrelsen. Rambøll afholder nu et webinar for dem, der godt kunne bruge tips & tricks til dette arbejde samt inspiration til de næste skridt, når planerne skal implementeres.   Mød blandt andet Martin Roar Nielsen, driftschef hos Kerteminde Forsyning, som vil fortælle om, hvordan man har grebet indrapporteringsarbejdet an i Kerteminde. Derudover vil både vand- og energieksperter fra Rambøll hjælpe med at afklare begreber og metoder, så alle bliver bedst muligt rustet til at formulere, indlevere og - vigtigst af alt - indfri de vigtige ambitioner om klima- og energineutralitet. 
 
Spørgsmål kan rettes til:
Sarah Brudler
Consultant 1103082 - RWA-DK Urban Water Management and Planning
51610236, shbr@ramboll.dk
 
Dato: 2. marts 2021, 8.30 - 12.00
Sted: Virtuelt
Pris: 900,- kr incl. moms
 
 
Så er den nye lov om klimatilpasning trådt i kraft. Hvad kommer det til at betyde for jer?

Loven er vedtaget den 29. december 2020 med ikrafttræden den 1. januar 2021.
Loven udmønter den politiske aftale om ændringen af reglerne om klimatilpasning.

Kom og få et overblik over, hvordan klimatilpasningen skal implementeres i praksis hos kommuner og forsyninger.

Målgruppen

Medarbejdere i kommuner, vandselskaber, rådgivere og andre der arbejder med klimatilpasning
 

Dato: 4. marts 2021, 13.00 - 15.10
Sted: Virtuelt
Det er gratis at deltage.

Dog skal sendes en mail med oplysning om navn og arbejdssted til Coast.to.Coast@ru.rm.dk. Så udsendes link til deltagelse den 3. marts. 

Sammen med partnerskabsmøde i C2C CC afholder vi opstartsmøde for vore nære samarbejdspartnere om udvikling af et webbaseret screeningsværktøj til samfundsøkonomiske beregninger, som skaber et solidt fundament for kommunernes og spildevandsselskabernes planlægning i forhold til den nye lovgivning. NIRAS har sammen med Horsens Kommune i Coast to Coast projektet C14 - Horsens By taget hul på opgaven, og værktøjet færdigudvikles og udbredes hermed i hele partnerskabet. Der følges op med efterfølgende møder.

Læs om baggrund og programmet for mødet.

Invitation til opstartsmøde 04 03 2021.pdf

 
Grafisk facilitering med fokus på klimatilpasning
 
Dato: 11. marts 2021, 9.00 - 12.00
Sted: Virtuelt
Pris:  1.243.75 kr incl. moms
 
 
Vil du være en stærk visuel natur- formidler, facilitator og idegenerator? Ønsker du at blive bedre til at involvere borgerne på dine møder og workshops?
Så kom på onlinekursus i Grafisk Facilitering med fokus på klimatilpasning.

Køb en god tusch til formålet: fx. Neuland No.One® outliner sort tusch, https://futurefactor.dk/shop/156-tuscher-/536-neuland-noonereg-outliner-kilespids-sort/.

Vi kan også sende dig en tusch. Skriv i kommentarfeltet ved tilmeldingen, hvis du ønsker dette. Pris 80,- + moms.

Du modtager en invitation til onlinekurset pr. mail.

Målgruppen

Kurset er relevant for dig, der arbejder med klimaprojekter i det det daglige, Du kan både arbejde i en kommune eller region, i en forsyning eller som konsulent.

Vi starter med en opvarmning i brugen af tuschen, hvor alle kan være med. Vi taler løbende om hvad du med fordel kan tegne hvornår, og hvordan du kan bruge dine kendte redskaber i kombination med Grafisk Facilitering, fx. PowerPoint og posters.

Undervisningen foregår på små hold, så du får maksimal udbytte.
 
Konference med fokus på klimaforandring og kystsikring
 
Ansvarsplacering og fordeling af de økonomiske omkostninger i forbindelse med sikringen af landets kyststrækninger  
 
Dato: Mandag den 3. maj 2021, 9.30 - 16.00
Sted: Klimatorium, Lemvig
Deltagerpris: på 2.775.- kr
 
Frist for tilmelding: Mandag den 12. april 2021
 
Link til tilmelding: tilmelding@nordicdialogue.org

Ved tilmelding husk at oplyse fulde navn, organisation/myndighed, adresse og EAN og/eller CVR nummer med henblik på registrering og fakturering.

 
NORDIC dialogue & analytic og Klimatorium inviterer til konference med fokus på klimaforandring og kystsikring, herunder problemstillingen omkring ansvarsplacering og fordeling af de økonomiske omkostninger i forbindelse med sikringen af landets kyststrækninger.
 
Konferencen finder sted i det nyoprettede Klimatorium i Lemvig, som selv hører til blandt de udsatte kystkommuner når det handler om stigende vandstande, som følge af klimaforandringerne.
 
Venligst se vedhæftede program. Heraf fremgår også en beskrivelse af baggrunden for arrangementet.
 
Deltagerkredsen vil omfatte medlemmer fra Folketingets klima- og miljøudvalg, Regionerne, kommunale byråd, klimabevægelser og miljøorganisationer samt forskningsverdenen m.fl.
 
Skulle du have spørgsmål til ovenstående eller andet, er du velkommen til at kontakte NORDIC Dialogue, Preben Bonnén, 5038 6399.
 
 

Vigtige nyheder

Klimatilpasning for milliarder skal dokumenteres

Teknologisk Institut skal dokumentere effekten af de fremtidige massive investeringer i klimatilpasning, sådan at erfaringerne fra klimatilpasningsprojekter kan komme både politikere og fagfolk til gavn fremover. Foreningen Realdania støtter arbejdet.
 
I de seneste 10 år er der foretaget store samfundsinvesteringer i klimatilpasning – fx til oversvømmelse på grund af klimaforandringer. Det er forventningen, at der skal investeres yderligere 100 mia. kr. i de kommende år til at forbedre afvanding, kloakker og andre tekniske løsninger. Indtil nu har effekten af de mange klimatilpasningsprojekter over hele landet samlet set ikke været dokumenteret. Med støtte fra foreningen Realdania skal Teknologisk Institut derfor nu undersøge og dokumentere effekten af de store investeringer.   
 
- Der har i de sidste ti år været store investeringer i klimatilpasning. Men dokumentationen af effekterne er virkelig noget, der mangler. Den dokumentation vi nu vil udføre, skal sikre, at de danske produkter og anlæg lever op til forventningerne, også i fremtiden. Målet er er give fagfolk og politikere en solid baggrund til at træffe beslutninger, nationalt som internationalt, om de store investeringer, der skal gøres i de næste år, siger centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut. 
 
Læs mere her
 
Kontakt
Ulrik Hindsberger
Projektleder, centerchef Teknologisk Institut
uhi@teknologisk.dk 
72 20 22 85 

Mikkel Henriques
Projektchef iRealdania 
msh@realdania.dk  
20 70 73 68
 
 
 

H2020 ansøgning afleveret på 1.3 - Innovation Action

CONTOURS -  Climate innOvatioN acTiOns for EUropean Regional reSilience
 
Forslaget etablerer fem "sandkasser" i fem kystpilotregioner (Midtjylland, det sydvestlige Finland, Pays de la Loire, Catalunya og Medio Tejo) og replikering i 5 spejløkosystemer (Blekinge, Nordholland, Baixo Alentejo, Logrono / La Rioja og Normandiet ) som en mekanisme til at arbejde på innovationspakker til transformerende tilpasning af de berørte regioner og samfund.
 
CONTOURS-projektet ønsker at styrke og fremskynde modstandsdygtighed og tilpasningskapacitet hos udvalgte samfund / regioner, der deler fælles udfordringer og sårbarheder som følge af klimaændringer. Den regionale struktur fokuserer på regioner med store kystområder og / eller med udfordrende naturlige forhold, der gør dem mere sårbare over for klimaforandringspåvirkninger som erosion, oversvømmelser og ekstremt vejr. Opskalering og replikering af tværsektorielle F & I-løsninger vil udløse adfærdsmæssig ændringer og forbedret styring gennem nye måder at teste og validere beslutningsprocesser på. Innovationshandlingen ses som et middel til at støtte gennemførelsen af ​​EU's mission om tilpasning til klimaændringer.
 
C2C CC sekretariatet har sammen med CDEU og Randers og Norddjurs kommuner budt ind med den midtjyske del som handler om kystbeskyttelse og governance ved Randers Fjord.
 
Vil du vide mere?
 
Så kontakt Anja Wejs
2888 5720
 
 

Kontaktinformationer

C2C CC Sekretariatet