Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 

Godt nytår

Alle er forhåbentlig kommet godt og smittefrit ind i 2021. Skønt at vi kan se frem til et år, hvor mulighederne for tværgående samarbejder bliver bedre. Vi må i C2C CC erkende, at vi har behov for fysisk at møde hinanden blandt andet for at kunne opleve hinandens projekter, men også for at netværke med hinanden og for at inddrage nye i vores netværk.
 
Men vi har lært det med virtuelle møder, så det skal vi også bruge fremadrettet. Det skal være dér, hvor det virtuelle møde giver mest mening.
 
Fokus i C2C CC er lige nu afrapportering af fase 2. Derfor retter vi os lidt mod os selv. Men vi glæder os til aktiviteterne i fase 3, som forløber i 2021 og 2022. Der skal vi bl a have udviklet nye værktøjer, have færdiggjort delprojekterne, have igangsat nye komplementære projekter og - ikke mindst - arbejde på at skabe en fælles strategi for klimatilpasning, som kan drage nytte af de gode erfaringer fra projektet og kan inspirere kommuner og forsyninger.
 
Vi arbejder på at koble strategiarbejdet med DK2020 projektet. Hermed bidrager vi til en nationalt dækkende strategi.
 
 

Invitationer

Webinar om KAMP og FODS
 
11. februar 10 - 14
 
Deltagelse er gratis
 
Tilmelding her. Der er frist for tilmelding den 10. februar 2021 
 
Ny viden og lettere adgang til data om vand skal være Danmarks våben mod de øgede vandmasser, som vi skal håndtere i de kommende år.
 
Det store tværoffentlige initiativ ’Fælles Data om Terræn, Klima og Vand’ byder på ny viden og nye dataværktøjer, som giver mere præcis viden om de hydrologiske forhold nu og i fremtiden. Det er viden og data, der kan bruges til byplanlægning, klimatilpasning, spildevandsforsyning, risikoscreening ift. infrastruktur, rådgivningsopgaver, lettere udveksling af data mellem myndigheder, udvikling af nye kommercielle it-services og en række andre funktioner. Samlet set bliver nye og flere hydrologiske data let tilgængelige og kombinerbare med andre data.
 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Miljøstyrelsen, KL og Danske Regioner inviterer alle med interesse i hydrologiske forhold til webinar, hvor vi præsenterer de nye værktøjer. Du vil blandt andet få indblik i:
 • Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) til visualisering, download og api-adgang til hydrologiske data
 • KAMP – et nyt klimatilpasningsværktøj for miljø- og plan medarbejdere
 • GEUS’ detaljerede beregninger af det terrænnære grundvand fra 1990 og frem mod 2100
 • Skikkelsesdata for vandløb
 • Adgang til data om vandføring og vandstand – både nær realtid og historiske
 • Vandløbsreference
 • Data om regnvandsbetingede udledninger, renseanlæg, dambrug og badevand.
Detaljeret program og yderligere oplysninger her.
Kursus i ny lov om klimatilpasning
 
28. januar 2021
 
Deltagelse koster 720 kr.
 
Tilmelding her. Der er frist for tilmelding den 25. januar 2021 

Så er den nye lov om klimatilpasning trådt i kraft. Hvad kommer det til at betyde? Loven er vedtaget den 29. december 2020 med ikrafttræden den 1. januar 2021. Loven udmønter den politiske aftale om ændringen af reglerne om klimatilpasning.

Få et overblik over, hvordan klimatilpasningen skal implementeres i praksis hos kommuner og forsyninger.

Mere info og tilmelding via Ferskvandscentrets hjemmeside, her.

 
 

Information

 

IWA World Water Congress & Exhibition

Kongressen skulle have været afholdt i oktober 2020, men blev udskudt til maj 2021 på grund af Covid 19. I betragtning af at situationen fortsætter og på grund af den bredere usikkerhed omkring livebegivenheder og internationale rejser, har IWA Sekretariatet været nødt til at revurdere tidspunktet for kongressen igen. Det er besluttet at udsætte til september 2022, som vi håber giver deltagere, udstillere, sponsorer og talere en større grad af sikkerhed og optimerer fordelene for alle.

Til kongressen i september 2022 vil komme ny indkaldelse af indhold. Der bliver annonceret senere på året.
Abstracts accepteret for maj 2021 overføres ikke automatisk til Kongressen i september 2022. Som forfatter kan du dog vælge at sende dit abstrakt igen i det nye Call. Udvælgelsen foretages på ny af programudvalget.
IWA afholder en virtuel kongres i 2. kvartal 2021. Denne kongres giver forfattere af allerede accepterede artikler (både mundtlige og posters) mulighed for at præsentere deres arbejde virtuelt. Flere oplysninger om den virtuelle kongres vil blive kommunikeret i løbet af de næste par uger.

Vi håber meget, at du kan være med på den virtuelle kongres såvel som til kongressen i september 2022, som vi forventer at være endnu en fantastisk begivenhed.
 
I dette nyhedsbrev vil sekretariatet sørge for at formidle yderligere informationer, calls mv. Du kan selv følge med her, hvor der blandt andet er mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet.
 
 
 
 

Kontaktoplysninger

 
C2C CC Sekretariatet
 
Projektledere i delprojekterne
 • Bertel Mejlvang, Samsø Kommune, aubme@samsoe.dk, 3010 5505
 • Birgitte Karnøe Frederiksen, CDEU, BKF@centraldenmark.eu, +32 470 911029
 • Bjarke Horst Jensen, Hedensted Kommune, bjarke.h.jensen@hedensted.dk, 2311 7841
 • Felix Riede, Aarhus Universitet, Moesgård, f.riede@cas.au.dk,  6018 7382 
 • Lars Nørgaard Holmegård, Lemvig Vand A/S, LANH@lvs-as.dk, 9690 8008
 • Leif Theilgaard, Holstebro Kommune, leif.theilgaard@holstebro.dk, 9611 7690
 • Lis Ravn Søresnsen, Lemvig Kommune, lis.ravn.sorensen@lemvig.dk, 9663 1050
 • Peter Sig Kristensen, Skanderborg Forsyning A/S, psk@skanderborgforsyning.dk, 2087 9407
 • Rasmus Rønde Møller, Horsens Kommune, rmm@horsens.dk, 7629 2527
 • Sidsel Kontni Prahn, Norddjurs Kommune, skp@norddjurs.dk, 2496 9391
 • Signe Torlop Carlsen, Randers Kommune, Signe.Torlop.Carlsen2@randers.dk, 5162 8428 - Barselsvikar for Mia Rix, der er retur 1. marts 2021
 • Søren Brandt, Herning Kommune, ngosb@herning.dk, 9628 8049
 • Theis Raaschou Andersen, VIA University College, thra@via.dk, 8755 4295
 
Videnkomiteen
 • Birgitte Hoffmann, Aalborg Universitet, bhof@plan.aau.dk,  2671 9694  
 • Helle Ørsted Nielsen, Aarhus Universitet, hon@envs.au.dk, 2460 7315
 • Theis Raaschou Andersen, VIA University College, thra@via.dk, 8755 4295