Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 

Partnerskabsmøde i C2C CC

Den 29. oktober 2020 i tidsrummet 9 - 15 afholder vi virtuelt møde for alle partnere i C2C CC projektet. Det endelige program er endelig faldet på plads. Alle har fået en kalender invitation og nu håber vi bare på mange tilmeldinger.
 
Programmet er som følger. Hvis andre har interesse i at deltage i mødet, så send gerne en forespørgsel til Dorthe Selmer på mailen dorsel@rm.dk. Så kan du få et link tilsendt.
 
9.00   Velkommen
  Connective Negotiation. Henrik Vest Sørensen giver et pitch.
  C12 – Gudenåen og helhedsplanen.  Bjarke Jensen og Mathias Utoft Jørgensen fortæller om udfordringer og fremdrift i projektet.
  C9 - Thyborøn Kanal og den Vestlige Limfjord, Lis Ravn Sørensen fortsætter sin fortælling om processen i projektet, herunder den dialogbaserede udbudsform.
  Master Class om merværdi. Maj-Britt Quitzau fortæller om status, interviewrunde og næste skridt
  DK2020 er nu en realitet. Rolf Johnsen fortæller om, hvorfor det er relevant for os.   
    Ph.d. om vandrensning i klimavejen, Lasse Abraham Rasmussen fortæller om foreløbige resultater og hvad han forventer at nå frem til. 
  Ny animationsfilm til fælles brug, Holger Lyngklip Strøm. Hvordan er den kommet til verden og skal vi lave flere?   
    Resultater fra interviewrunde. Hvad er godt og hvad er skidt i C2C CC? Christian Billund Dehlbæk   
  Hvordan skal vi lave den sidste afsluttende rapport på C2C CC? Dorthe Selmer og C12 lægger op til fælles drøftelse   
    Fase 3 beskrivelsen er afleveret. Hvad betyder det? Og hvordan griber vi det an at evaluere fase 2? Dorthe Selmer løfter sløret.   
    Og så til finanserne, Niels Balling   
    MidtRum tips og tricks. Christian Billund Dehlbæk og Dorthe Selmer   
  Tak for i dag og What’s next? Dorthe Selmer. Vi skal bl. a. afklare, hvordan vi imødekommer ønsket om mere erfaringsudveksling på tværs af delprojekterne.   
15.00   Slut
   
 

C2C CC webinar om biodiversitet og økosystem tjenester

Hvordan integrerer man biodiversitet og økosystemtjenester i klimatilpasningsprojekter?
 
Afholdes den 11. november 2020 fra kl. 09 – 11.00  
 
Biodiversitet og klimaforandringer er to problemstillinger, der uløseligt hænger sammen. Derfor gør løsningerne det også. Vild natur som begreb stormer frem, og ideerne til hvordan vi kan designe gode løsninger på vores lokale og globale problemer er mange. I webinaret vil bl.a. Katrine Turner, fra DR's Vilde Haver, fortælle om, hvordan gode intentioner ofte drukner i misforståede forhold og ligegyldige artsammensætninger, der ikke gør noget godt for hverken naturen eller samfundet.
 
Derfor inviterer C2C CC til webinar, hvor vi gennem tre forskellige oplæg bliver klogere på, hvordan man skaber de rigtige løsninger, så det både fremmer biodiversiteten og bidrager til håndteringen af de klimaudfordringer, vi står over for i dag og i fremtiden.
 
Arrangementet er gratis.
 
Se det fulde program her.
 
Tilmeld dig her.
 
Sidste tilmeldingsfrist er 9. november.
 
 

Ny dato for temadag

Hvad der sker i ådalensnatur, når den oversvømmes?

Temadagen er blevet rykket til den 1. december og bliver afholdt fysisk på Scandic Bygholm og kan ligeledes følges online (link sendes ud dagen inden).
 
Beskyttet natur og klimatilpasning går ofte ikke hånd i hånd. I klimatilpasningen er det de lavtliggende jorder, der er interessante, da det er her, der er plads til vandet. Men det er også her, vi har noget af den mest værdifulde natur, der er beskyttet af nationale og internationale lovgivninger, og som kan blive påvirket af oversvømmelser med næringsrigt vand.
 
Deltag i temadagen og hør mere om de frugtbare drøftelser omkring klimatilpasning og beskyttet natur.
 
Arrangementet er gratis.
 
Se det fulde program her.
 
Tilmeld dig her.
 
Sidste tilmeldingsfrist er d. 25. november. Bemærk at der kun er få pladser tilbage for fysisk deltagelse.
 
 
 

KL, DNNK og DANVA inviterer til online konference om biodiversitet

 
Afholdes den 3. november kl. 09:00 - 11:40
 
Kommunernes Landsforening (KL), Det Nationale netværk for Klimatilpasning (DNNK) samt DANVA afholder i fællesskab denne online konference, som sætter biodiversitet på dagsordenen.
 
Konferencen sætter spot på de politiske holdninger til emnet. Hvad gør vi i dag? Hvad er ”State of the Art”? Hvad skal vi gøre i fremtiden for at tænke biodiversitet ind i klimatilpasning? 
 
Det koster 499 kr. at deltage i konferencen
 
Se det fulde program her.
 
Tilmeld dig her.
 
Sidste tilmeldingsfrist er den 1. november 2020.
 
 
 

Connective Negotiation og Mutual Gains Approach

Klimatorium afholdte den 9. – 11. september en workshop om Mutual Gains Approach og Connective Negotiation.
 
Forhandlingsmetoden Connective Negotiation hjælper dig med at finde løsninger, som tager udgangspunkt i de involverede parters interesseområder og som skaber (mer)værdi for alle. En løsning, som man sammen kan implementere og som lægger fundamentet til bæredygtige partnerskaber i fremtiden.
 
I workshoppen gjorde det hollandske konsulent firma P2, fra Holland, os klogere på, hvordan vi gennem kreativitet og fælles interesser kan finde gode og anvendelige løsninger på komplekse problemstillinger.
 
Du kan finde uddybende materiale om Connective Negotiation og Mutual Gains Approach her. Hæftet på 40 sider er en fordansket udgave af baggrundsmaterialet, som P2 havde udarbejdet til workshoppen.
 
Vi forventer at workshoppen udbydes igen i foråret 2021 hos AquaGlobe.
 
 
 

Personalenyt

Vores projektøkonom Finn Bertelsen skiftede job i regionen pr. 1. oktober 2020. Vi er meget taknemmelige for, at han fik afleveret budget for fase 3 i C2C CC inden han rejste og takker for hans store indsats.
 
En "gammel kending" Niels Balling, startede hos os igen inden Finn stoppede. Niels er meget velbevandret i EU's krav indenfor LIFE programmet. Vi håber på, at Niels vil kunne føre i helt i mål med C2C CC projektet.
 
Endnu en ændring er sket, idet Rikke Nan Valdemarsen også er stoppet. Vi forventer at hendes stilling snart opslås ledig.