Se nyhedsbrevet i browser
 
 
 

Sommeren har forhåbentlig været dejlig på trods af, at Corona i vid udstrækning har forhindret os i at tage til udlandet og generelt har begrænset det sociale og kulturelle liv. Og på trods af, at især julivejret ikke var specielt velegnet til ferie.
 
I sekretariatet for C2C CC er vi alle tilbage fra ferie nu, men indtil videre er ansatte bosiddende i Aarhus og Silkeborg kommuner hjemsendt på grund af lokale udbrud af Corona. Hjemsendelse har hidtil ikke sat aktivitetsniveauet ned - og det gør det heller ikke denne gang. Det betyder dog, at visse aktiviteter gennemføres på en anden måde end oprindeligt tiltænkt.
 
Vi nærmer os faseovergang i C2C CC, idet fase to afsluttes med udgangen af året. I den forbindelse skal vi aftale endeligt med EU, hvad vi skal levere i fase tre. Hen over sommeren har alle projekter arbejdet på fase tre beskrivelsen, og den er nu fremsendt i forslag. Fase tre er sidste fase, så der er mange ender, der skal sikres knyttet inden vi når 31. december 2022. Ikke mindst skal vi sikre, at samarbejdet fortsættes. Det sker væsentligst i Water Valley, som indtil videre drives i et partnerskab mellem Region Midtjylland, AquaGlobe og Klimatorium.
 
Nyhedsbrevet indeholder en række invitationer - især til virtuelle møder, men også til fysiske. Tag og tjek, om ikke der er noget for dig. Det er også værd at se på DNNK's hjemmeside.
 
 
 

INVITATIONER

 
 

Klimatopmøde 2020

Klimatorium er værter
 
19. august 2020, 8-17 webinar
 
900 har allerede tilmeldt sig, og der er plads til dig også!
 
Coronaudfordringen har blandt meget andet betydet, at topmødet afholdes som webinar - du får adgang ved at på ind på www.klimatorium.dk - her vil være et link til live streaming.
 
Hvert indlæg bliver straks efter præsentationen lagt som link nederst på siden. Det betyder, at du løbende gennem dagen skal aktivere næste indlæg i live-streamings-vinduet øverst på siden – men også at du i pauser eller på andre tidspunkter nemt og hurtigt kan hente de enkelte programpunkter.
 
Det bliver en lang og rigtig spændende dag.
 
 
 
 

Regn på Regn

Orbicon|WSP inviterer

20. august 2020, 14-15, Webinar

Er du klar til mere klima og regn? Så hop ombord på de sidste to skud i Orbicon|WSP’s 4-trins webinar raket! De handler om alt lige fra baggrunden for kraftigere regn, hvordan vi regner med kraftigere regn samt, hvordan vi planlægger efter kraftigere regn. 

  • Regn på regn – Hvordan regner vi, og hvilke værktøjer bruger vi? 27. august fra klokken 14-15.
  • Regn med regn – Hvordan planlægger vi i et klima, der ændrer sig? 10. september fra klokken 14-15.
Så vil du have løftet din klima- og op på et højere niveau.

Læs mere

Tilmelding: Send en mail til – det er ganske gratis!

 
 

Evaluering af værktøjet for det terrænnære grundvand og Skybrudskort samt præsentation af de nye værktøjer HIP og KAMP

Coast to Coast Climate Challenge inviterer

2. september 2020, 9-13 på Hotel Scandic Bygholm i Horsens

Værktøjet for det terrænnære grundvand og skybrudskortet, der er blevet udviklet i regi af C2C CC vil vi gerne evaluere sammen med brugerne. Yderligere giver vi dig mulighed for, at få et indblik i de nye værktøjer HIP (Hydrologisk Informations- og Prognosesystem) som udvikles af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) og KAMP (Klimatilpasning og Arealanvendelsesværktøj til Miljø og Planmedarbejdere), som udvikles til Danmarks Miljøportal.

Grundvandsværktøjet og Skybrudskortet, der i sin tid blev udviklet som en integreret del af SCALGO, har nu været i brug i lidt over et år. Det er derfor tid til at gøre status og evaluere på brugen heraf.

På mødet vil både brugere og udviklere af værktøjerne gøre status for anvendelsen og præsentere os for udviklingsplanerne.

Efter disse indlæg vil vi gerne invitere til en generel snak og evaluering af værktøjet, inden vi får præsenteret nyt om værktøjerne HIP og KAMP, der skal lette adgangen til data for alle vand- og klimainteresserede.

Dagen sluttes af med en fælles frokost og netværk i hotellets restaurant inden vi slutter af kl. 13.

Der vil være 30 fysiske pladser til arrangementet, som vil blive tildelt efter ”først til mølle” princippet. Deltagere herudover vil kunne medvirke virtuelt. Der vil komme nærmere information ud om den virtuelle mødedeltagelse til de pågældende deltagere tættere på partnerskabsmødet.

Tilmelding nødvendig.

Tilmelding hurtigst muligt her

Deltagelse er gratis.

 
Kursus i Connective Negotiation
 
Water Valley inviterer
  • 27. august 2020, 15-16: Intro webinar
  • 9.-11. september 2020, kursus på Isværket i Lemvig - forbeholdt embedsmændene
  • 11. september 2020, eftermiddag, master class forbeholdt politikere og bestyrelser
Tilmelding nødvendig. 
Kurset er gratis, du skal dog selv betale overnatning.
Undervisningen foregår delvist på engelsk, alt undervisningsmateriale er dog oversat til dansk. 

Da partnerskabet bag C2C CC i 2018 var på studietur til Holland, stiftede vi bekendskab med forhandlingsværktøjet Connective Negotiation, og interessen har været stor, for at lære metoden bedre at kende. Water Valley giver dig denne mulighed.

Connective Negotiation har rødder i metoden Mutual Gains Approach (MGA) som er udviklet af Harvard University og Massachusetts Institute of Techonology (MIT) i USA. MGA tager udgangspunkt i, at en brugbar aftale har mere værdi, end ingen aftale. Connective Negotiation er forankret i en europæisk kontekst, men er centreret om mange af de samme principper som MGA.   

Master-class giver en kort, men intens introduktion om den merværdi som forhandlingsmetoden Connective Negotation giver i komplekse situationer med mange interessenter, herunder med et særligt fokus på politikernes og ledernes rolle. 

Se hele programmet her

Tilmelding til webinar (1 time)

Tilmelding til workshop (2½ dags kursus/workshop)

Tilmelding til Master-class (½ dag for politikere og bestyrelsesmedlemmer)

 
Klimatilpasningsuddannelse
 
Teknologisk Institut udbyder kursus i Aarhus
 
Tre 2-dages kursur mellem 9. september og 1. oktober 2020

Regnvandshåndtering, skybrudssikring og Lokal Afledning af Regnvand. Få opdateret din viden om klimatilpasning og teknologier til håndtering af regnvand med dette 6-dages forløb med fokus på design og dimensionering.

Med uddannelsen får du opdateret din værktøjskasse med både traditionelle og alternative løsninger til klimatilpasningsløsninger og får en forståelse for, hvornår de forskellige løsninger er relevante og hvordan de bedst spiller sammen.

 
Kurset henvender sig til medarbejdere i kommunernes forvaltninger herunder planlæggere og driftsmedarbejdere samt rådgivere, entreprenører, , anlægsgartnere, arkitekter og landskabsarkitekter mv., der arbejder med klimatilpasning.
 
Læs mere om kurset (tilmelding på samme side)
 
KlimaInnovationsCamp2020
 
Water Valley inviterer
 
I weekenden 3. og 4. oktober 2020 inviteres studerende fra hele landet til at deltage i en innovationscamp i Ry. Det er 3. gang campen afholdes, men første gang i Jylland. DNNK har taget imod vores tilbud om at huse campen.

Tilmelding sker på denne Facebook-begivenhed.

Del endelig med en studerende du kender.

Læs om campen

 
 
 

Ny bog

Regn med mere

Ny bog skaber fælles videngrundlag om lokal håndtering af regnvand

Bogen 'Regn med mere' skaber et fælles videngrundlag om lokal håndtering af regnvand i byens landskab. Den bygger på 15 års forskning i og praktisk erfaring med landskabsbaseret klimatilpasning og er skrevet af tre forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Bogen skal bruges til undervisning og kan også lette det nødvendige samarbejde på tværs af professioner.

'Regn med mere – Lokal håndtering af regn i byens landskab' er en grundbog i håndtering af regnafstrømning ved hjælp af byens landskab. Den er skrevet af Marina Bergen Jensen, Antje Backhaus og Ole Fryd fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på IGN og netop udkommet. Alle tre har siden 2007 beskæftiget sig intensivt med LAR, både videnskabeligt og i praksis, og ofte i fælles projekter i Danmark og udlandet.

Læs pressemeddelelse